W związku z licznymi pytaniami ze strony mieszkańców Zarząd Spółki pod firmą Nieruchomości – Brzeziny Sp. z o. o. informuje, że w otrzymanych zawiadomieniach o wysokości opłat mogą występować drobne różnice w powierzchniach lokali.  
W niektórych przypadkach metraż jest większy niż dotychczas, w innych uległ on zmniejszeniu.

Rozbieżności spowodowane są tym, że do systemu zostały wprowadzone rzeczywiste powierzchnie lokali mieszkalnych zawarte w akcie notarialnym, wynikające z przeprowadzonej przez syndyka dokładnej inwentaryzacji i operatów.
Jednocześnie informujemy, że stawki czynszu nie uległy zmianie.