Drukuj

Po pierwszym miesiącu zarządzania budynkami przejętymi od Syndyka widzimy jak duże nieścisłości, rozbieżności i dysproporcje (np. czynszowe) występują w pozyskanych zasobach. Sytuacja ta jest efektem wieloletnich zaniedbań ze strony poprzednich zarządców. W chwili obecnej, aby uniknąć chaosu i rzetelnie zarządzać nieruchomościami, należy jak najszybciej uporządkować dokumentacje oraz wyprostować  wszystkie nieprawidłowości.

Zmiany te dotyczą między innymi powierzchni niektórych lokali mieszkalnych, które Spółka Nieruchomości – Brzeziny Sp. z o. o. uaktualniła  zgodnie z danymi zawartymi w akcie notarialnym.  Po aktualizacji okazało się, że powierzchnia wszystkich zakupionych lokali zmalała o prawie 110 m2. Inną bardzo ważną decyzją jest uśrednienie stawek czynszowych na poszczególnych budynkach. Uważamy za niedopuszczalne, aby w jednym budynku różnice stawek czynszowych sięgały kilku złotych (np. od 6,- do 11,- zł). W budynkach o podobnym standardzie stawka czynszowa powinna być jednakowa dla wszystkich najemców. Logicznym, zrozumiałym i najbardziej sprawiedliwym rozwiązaniem jest uśrednienie stawek obecnie obowiązujących. Nowa, uśredniona wartość nie będzie znacząco odbiegać od stawki dotychczasowej. Nie unikniemy jednak sytuacji , w której różnica ta wyniesie kilka złotych, będą to jednak sytuacje sporadyczne.

W najbliższym czasie Spółka Nieruchomości – Brzeziny Sp. z o. o. przekaże informacje z nowymi stawkami czynszowymi zapraszając jednocześnie do podpisania nowej umowy najmu z obecnym zarządcą.

Zapraszamy jednocześnie wszystkich lokatorów na spotkanie, które odbędzie się 28.02.2020r. (piątek) w Szkole Podstawowej nr 15, przy ul. Kotuchy 40 w Piekarach Śląskich o godz. 17:30.