W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi dzierżawionych miejsc parkingowych w obrębie budynku przy ul. Kotuchy 32 w Piekarach Śląskich, Zarząd Spółki pod firmą Nieruchomości-Brzeziny Sp. Z o.o. informuje, iż postanowił wykorzystać teren znajdujący się za nieczynną już kotłownią przy ul. Kotuchy 32A, który w przeszłości służył za miejsce do składowania węgla na miejsca postojowe dla samochodów osobowych. Z takim pomysłem i inicjatywą zwróciła się do Spółki grupa lokatorów zamieszkująca pobliskie budynki. Spółka przychyliła się do wniosku tej grupy osób wyrażając zgodę na wydzielenie miejsc parkingowych i oddanie ich w odpłatną dzierżawę zainteresowanym osobom.

 Na dzień dzisiejszy Spółka dysponuje jeszcze 7 miejscami postojowymi na tym terenie. Koszt dzierżawy jednego miejsca to 50,- zł brutto. O przydziale decyduje kolejność składanych wniosków. Umowa dzierżawy może być zawarta tylko z osobami, które są lokatorami zasobów mieszkaniowych Spółki, nie zalegają  z płatnościami czynszu i płacą je w terminie.

Jednemu lokalowi mieszkalnemu nie może przysługiwać więcej niż jedno miejsce postojowe.

W przyszłości Spółka nosi się z zamiarem przygotowania innych terenów aby umożliwić innym chętnym osobą wydzierżawienia takiego miejsca parkingowego.