Nieruchomości – Brzeziny Sp. z o.o. udostępnia BAZĘ  LOKALI ZGŁOSZONYCH PRZEZ NAJEMCÓW do zamiany. Informujemy, że jedynie pośredniczymy w finalizacji procesu zamiany (przygotowanie umów najmu, protokół zdawczo – odbiorczy).

Wypełniony wniosek należy złożyć w siedzibie Spółki Nieruchomości – Brzeziny Sp. z o. o. pod adresem ul. Walentego Roździeńskiego 2a, 41-946 Piekary Śląskie

 

 ZASADY ZGŁASZANIA LOKALU MIESZKALNEGO DO BAZY:

  1. Dane osobowe będą przetwarzane i jeśli to wymagane, udostępniane innym odbiorcom (np. zarządcy budynku, kontrahentowi do zamiany lokalu) wyłączenie w celu rozpatrzenia przedmiotowego wniosku.
  2. Zgłaszający posiada prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na stronie www.nieruchomosci-brzeziny.piekary.pl.
  3. Spółka Nieruchomości – Brzeziny Sp. z o. o . w Piekarach Śląskich prowadzi bazę zamian lokali mieszkalnych i udostępnia ją na stronie www.nieruchomosci-brzeziny.piekary.pl w dziale: Najem lokali, zakładka: Baza lokali do zamiany z kontrahentem.
  4. Na pisemną prośbę zgłaszającego ogłoszenie może zostać usunięte ze strony internetowej.
  5. Spółka Nieruchomości – Brzeziny Sp. z o. o . w Piekarach Śląskich publikuje zgłoszenie do bazy zamian lokalu mieszkalnego na stronie internetowej nieodpłatnie.
  6. Na stronie www.nieruchomosci-brzeziny.piekary.pl nie zostaną opublikowane żadne dane osobowe, jedynie podane informacje o lokalu, oczekiwaniach oraz numer kontaktowy.
  7. Transakcja zamiany lokalu jest finalizowana w siedzibie Spółki po wcześniejszym złożeniu pisma w/w sprawie przez zainteresowane zamianą strony. Adres siedziby Spółki: ul. Walentego Roździeńskiego 2a, 41-946 Piekary Śląskie tel. 32 668 66 81, w godz. pracy (poniedziałek 7.30 – 16.30 , wtorek-czwartek 7.30- 14.30 , piątek 7.30- 12.30).