Drukuj

Szanowni Mieszkańcy,

W związku ze stanem pandemii Spółka Nieruchomości – Brzeziny Sp. z o. o., informuje, że nie będzie przeprowadzać odczytów wodomierzy indywidualnych w lokalach.

Wobec powyższego, prosimy o podanie w terminie od 04.01.2021 r. do 12.01.2021 r. odczytów wodomierzy indywidulanych w lokalach:

W informacji, oprócz stanu wodomierzy należy podać jego numer fabryczny (lub wysłać zdjęcie wodomierzy).

Uwaga: w przypadku braku odczytu, rozliczenie kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków do kanalizacji za rok 2020 odbędzie się na podstawie wartości szacunkowych.