Drukuj

Z taką propozycją wyszła Spółka do zainteresowanych lokalem do remontu na koszt własny przyszłego najemcy. Należy jednak spełnić jeden warunek. Wyremontować lokal w przeciągu 6 miesięcy. W najbliższy czwartek i piątek tj. 15 i 16 kwietnia będzie można oglądać lokale.

 - Jest to nowa forma, którą postanowiliśmy zaproponować przyszłym najemcom. Staramy się jak najbardziej wyjść naprzeciw szczególnie teraz podczas pandemii koronawirusa – wyjaśnia Krzysztof Ślusarczyk, Prezes Zarządu Spółki Nieruchomości - Brzeziny Sp. z o. o. w Piekarach Śląskich.

Jeżeli zgodnie z zawartą umową, remont zostanie zakończony w przeciągu 6 miesięcy, to najemca zwolniony zostanie z opłaty czynszowej na 12 miesięcy licząc od dnia obowiązywania umowy najmu.

W tym jednak okresie  przyszły  najemca ponosi  koszty eksploatacji tzn. związane z: poborem energii elektrycznej, dostawą gazu, a także reguluje do Spółki określone w indywidualnym zawiadomieniu koszty, które mogą dotyczyć, jak np.: dostawy wody i odprowadzania ścieków, odbioru nieczystości stałych, C.O. , energii elektrycznej związanej z oświetleniem części wspólnych, anteny zbiorczej czy też domofonów.

Przypomnijmy: Do tej pory przyszły najemca jeżeli wykonał remont we wskazanym terminie tj. w przeciągu 3 miesięcy zwolniony był z opłaty czynszowej tylko przez okres remontu.

Warto także pamiętać, że warunkiem zawarcia umowy o remont lokalu na koszt własny przyszłego najemcy jest spełnienie przez wnioskodawcę wymaganego kryterium dochodowego oraz brak zobowiązania finansowego wnioskodawcy z tytułu najmu. Szczegółowe kryteria i warunki jakie należy spełnić są zawarte w Regulaminie zawierania umów o przeprowadzenie remontu, z którym należy się zapoznać przed złożeniem wniosku.

Aktualny wykaz lokali do remontu  dostępny jest na stronie internetowej Spółki oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki przy ul. Walentego Roździeńskiego 2A.