Drukuj

Od 1 maja na terenie Piekar Śląskich zacznie obowiązywać nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Poniżej zamieszczamy ceny obowiązujące od 01.05.2021 r.:

Nowa taryfa na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Piekary Śląskie na okres 3 lat została zatwierdzona decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Decyzja GL.RZT.70.73.2021

W związku ze zmianą cen, prosimy o podawanie w dniach 05.05.2021 r – 14.05.2021 r. odczytów wodomierzy indywidulanych w lokalach ze stanem na dzień 30.04.2021 r.:

W informacji, oprócz stanu wodomierzy należy podać jego numer fabryczny (lub wysłać zdjęcie wodomierzy).