Drukuj

 Spółka Nieruchomości – Brzeziny Sp. z o. o. informuje o zamieszczeniu kolejnej listy lokali przeznaczonych do remontu na koszt przyszłego najemcy. Dostępne są lokale znajdujące się pod następującymi adresami:

Obejrzenie lokali będzie możliwe już 04.11.2021 r., na miejscu będą obecni pracownicy Spółki, którzy udzielą odpowiedzi na ewentualne pytania dotyczące remontu. Szczegółowe informacje o lokalach dostępne są na stronie internetowej Spółki, gdzie zamieszczono szczegółowy wykaz.

Przypomnijmy: przez okres obowiązywania umowy tj. 3 miesiące, wykonawca jest zwolniony z opłaty czynszowej, reguluje jedynie do Spółki określone
w indywidualnym zawiadomieniu koszty, które mogą dotyczyć m. in..: dostawy wody
i odprowadzania ścieków, odbioru nieczystości stałych, C.O., energii elektrycznej związanej z oświetleniem części wspólnych, anteny zbiorczej czy też domofonów.

Warto także pamiętać, że warunkiem zawarcia umowy o remont lokalu na koszt własny przyszłego najemcy jest spełnienie przez wnioskodawcę m. in. wymaganego kryterium dochodowego. Szczegółowe kryteria i warunki jakie należy spełnić są zawarte w Regulaminie zawierania umów o przeprowadzenie remontu, z którym należy się zapoznać przed złożeniem wniosku.