Nieruchomości – Brzeziny Sp. z o.o. udostępnia BAZĘ  LOKALI ZGŁOSZONYCH PRZEZ NAJEMCÓW do zamiany. Informujemy, że jedynie pośredniczymy w finalizacji procesu zamiany (przygotowanie umów najmu, protokół zdawczo – odbiorczy).

Wypełniony wniosek należy złożyć w siedzibie Spółki Nieruchomości – Brzeziny Sp. z o. o. pod adresem ul. Walentego Roździeńskiego 2a, 41-946 Piekary Śląskie

 

 ZASADY ZGŁASZANIA LOKALU MIESZKALNEGO DO BAZY:

  1. Dane osobowe będą przetwarzane i jeśli to wymagane, udostępniane innym odbiorcom (np. zarządcy budynku, kontrahentowi do zamiany lokalu) wyłączenie w celu rozpatrzenia przedmiotowego wniosku.
  2. Zgłaszający posiada prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na stronie www.nieruchomosci-brzeziny.piekary.pl.
  3. Spółka Nieruchomości – Brzeziny Sp. z o. o . w Piekarach Śląskich prowadzi bazę zamian lokali mieszkalnych i udostępnia ją na stronie www.nieruchomosci-brzeziny.piekary.pl w dziale: Najem lokali, zakładka: Baza lokali do zamiany z kontrahentem.
  4. Na pisemną prośbę zgłaszającego ogłoszenie może zostać usunięte ze strony internetowej.
  5. Spółka Nieruchomości – Brzeziny Sp. z o. o . w Piekarach Śląskich publikuje zgłoszenie do bazy zamian lokalu mieszkalnego na stronie internetowej nieodpłatnie.
  6. Na stronie www.nieruchomosci-brzeziny.piekary.pl nie zostaną opublikowane żadne dane osobowe, jedynie podane informacje o lokalu, oczekiwaniach oraz numer kontaktowy.
  7. Transakcja zamiany lokalu jest finalizowana w siedzibie Spółki po wcześniejszym złożeniu pisma w/w sprawie przez zainteresowane zamianą strony. Adres siedziby Spółki: ul. Walentego Roździeńskiego 2a, 41-946 Piekary Śląskie tel. 32 668 66 81, w godz. pracy (poniedziałek 7.30 – 16.30 , wtorek-czwartek 7.30- 14.30 , piątek 7.30- 12.30).

 

Zarząd Spółki Nieruchomości – Brzeziny Sp. z o. o. informuje, że na stronie internetowej Spółki w zakładce Najem lokali została umieszczona kolejna lista wolnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do remontu na koszt przyszłego najemcy.

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami, a osoby zainteresowane najmem zapraszamy do oględzin lokali we wskazanym terminie oraz do składania wniosków.

 

W związku ze zniesieniem kolejnych obostrzeń związanych z koronawirusem, Spółka od dnia 08.06.2020 r. wznawia przyjmowanie interesantów bezpośrednio w siedzibie Spółki na poniższych warunkach:

  • Klienci będą przyjmowani pojedynczo - w pomieszczeniu, w którym obsługiwani są najemcy może przebywać tylko jedna osoba;
  • Wymagana jest założona maseczka zakrywająca nos i usta oraz rękawiczki jednorazowe tak jak jest to przyjęte w sklepach i innych instytucjach;
  • W przypadku braku rękawiczek można skorzystać z płynu dezynfekującego przy wejściu.

Prosimy o wyrozumiałość oraz dalsze ograniczenie wizyt w siedzibie Spółki do niezbędnego minimum. Nadal rekomendujemy kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Spółka Nieruchomości-Brzeziny Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich informuje, że posiada w swoich zasobach wolne lokale mieszkalne i usługowo-handlowe. Lokale te, w większym lub mniejszym stopniu, wymagają nakładów inwestycyjnych czyli przeprowadzenia remontu. Dlatego też została w Spółce opracowana procedura najmu tego typu lokali osobom, które uprzednio wezmą na siebie ciężar ich wyremontowania. Ze szczegółami takiego najmu lokalu mieszkalnego można zapoznać się na naszej stronie internetowej http://www.nieruchomosci-brzeziny.piekary.pl w zakładce Najem lokali.

Zapraszamy do zapoznania się z tymi warunkami, a zainteresowanych zapraszamy do składania oświadczeń, na podstawie których tworzona będzie lista osób uprawnionych do przeprowadzenia oględzin wybranych lokali.

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi dzierżawionych miejsc parkingowych w obrębie budynku przy ul. Kotuchy 32 w Piekarach Śląskich, Zarząd Spółki pod firmą Nieruchomości-Brzeziny Sp. Z o.o. informuje, iż postanowił wykorzystać teren znajdujący się za nieczynną już kotłownią przy ul. Kotuchy 32A, który w przeszłości służył za miejsce do składowania węgla na miejsca postojowe dla samochodów osobowych. Z takim pomysłem i inicjatywą zwróciła się do Spółki grupa lokatorów zamieszkująca pobliskie budynki. Spółka przychyliła się do wniosku tej grupy osób wyrażając zgodę na wydzielenie miejsc parkingowych i oddanie ich w odpłatną dzierżawę zainteresowanym osobom.

 Na dzień dzisiejszy Spółka dysponuje jeszcze 7 miejscami postojowymi na tym terenie. Koszt dzierżawy jednego miejsca to 50,- zł brutto. O przydziale decyduje kolejność składanych wniosków. Umowa dzierżawy może być zawarta tylko z osobami, które są lokatorami zasobów mieszkaniowych Spółki, nie zalegają  z płatnościami czynszu i płacą je w terminie.

Jednemu lokalowi mieszkalnemu nie może przysługiwać więcej niż jedno miejsce postojowe.

W przyszłości Spółka nosi się z zamiarem przygotowania innych terenów aby umożliwić innym chętnym osobą wydzierżawienia takiego miejsca parkingowego.