Spółka Nieruchomości – Brzeziny Sp. z o. o. informuje o zamieszczeniu kolejnej listy lokali przeznaczonych do remontu na koszt przyszłego najemcy. Dostępne są lokale znajdujące się pod następującymi adresami:

  • Hutnicza 2/1;
  • Roździeńskiego 21/7;
  • Harcerska 22/16;
  • Kotuchy 36/39.

Obejrzenie lokali będzie możliwe już 04.11.2021 r., na miejscu będą obecni pracownicy Spółki, którzy udzielą odpowiedzi na ewentualne pytania dotyczące remontu. Szczegółowe informacje o lokalach dostępne są na stronie internetowej Spółki, gdzie zamieszczono szczegółowy wykaz.

Przypomnijmy: przez okres obowiązywania umowy tj. 3 miesiące, wykonawca jest zwolniony z opłaty czynszowej, reguluje jedynie do Spółki określone
w indywidualnym zawiadomieniu koszty, które mogą dotyczyć m. in..: dostawy wody
i odprowadzania ścieków, odbioru nieczystości stałych, C.O., energii elektrycznej związanej z oświetleniem części wspólnych, anteny zbiorczej czy też domofonów.

Warto także pamiętać, że warunkiem zawarcia umowy o remont lokalu na koszt własny przyszłego najemcy jest spełnienie przez wnioskodawcę m. in. wymaganego kryterium dochodowego. Szczegółowe kryteria i warunki jakie należy spełnić są zawarte w Regulaminie zawierania umów o przeprowadzenie remontu, z którym należy się zapoznać przed złożeniem wniosku.

 

Zarząd Spółki informuje, że w związku z wystąpieniem awarii na sieci ciepłowniczej nastąpi opóźnienie w uruchomieniu dostawy ciepła dla budynków znajdujących się przy ul. F. Kotuchy i ul. Harcerskiej.

Jednoczenie pragniemy poinformować, że z uzyskanych wiadomości od dostawcy ciepła (U&R CALOR Sp. z o. o. – tel. 32 769 64 72) wynika, że zostały podjęte działania mające na celu zidentyfikowanie miejsca i przyczyny awarii.

Zarząd Spółki informuje, że w związku z wystąpieniem awarii na sieci ciepłowniczej nastąpi opóźnienie w uruchomieniu dostawy ciepła dla budynków znajdujących się przy ul. W. Roździeńskiego.

Jednoczenie pragniemy poinformować, że z uzyskanych wiadomości od dostawcy ciepła (U&R CALOR Sp. z o. o. – tel. 32 769 64 72) wynika, że zostały podjęte działania mające na celu zidentyfikowanie miejsca i przyczyny awarii.

Nieruchomości – Brzeziny Sp. z o . o w Piekarach Śląskich informuje, że uległa zmianie godzina wykonania przeglądów instalacji gazowej zasilanej gazem z butli propan – butan w budynkach przy ul. Trautmana 9,11 oraz Ziętka 16  dnia 19.07.2021 r.   

Kliknij aby pobrać harmonogram przeglądów w wybranych budynkach 

Ogłoszenia o przeglądach umieszczane są również na tablicach ogłoszeń w klatkach schodowych.

Nieruchomości – Brzeziny Sp. z o . o w Piekarach Śląskich informuje, że dnia 19.07.2021 r.   przeprowadzana będzie II grupa przeglądów instalacji gazowej zasilanej gazem z butli propan – butan w budynkach, co wiąże się z wejściem pracowników do poszczególnych mieszkań.

Przegląd przeprowadzony zostanie na zlecenie Nieruchomości – Brzeziny Sp. z o .o przez firmę
ZAKŁAD INSTALACJI SANITARNYCH WOD.–KAN., C.O., GAZ PIOTR LEDWOCH z siedzibą w Bytomiu (41-902), przy ul. Smolenia 36/5.

Wykonawca jest zobowiązany posiadać przy sobie dokument upoważniający do wstępu do lokali wydany przez Spółkę.

W związku ze stanem epidemii i zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS–CoV–2, Wykonawca zobowiązany został do przeprowadzenia przeglądu instalacji gazowej zachowując reżim sanitarno-epidemiologiczny, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Prosimy o udostępnienie mieszkań wyżej wymienionej firmie oraz zachowanie przez użytkowników mieszkań reżimu epidemiologicznego podczas wykonania przeglądu.

Kliknij aby pobrać harmonogram przeglądów w wybranych budynkach 

Ogłoszenia o przeglądach umieszczane są również na tablicach ogłoszeń w klatkach schodowych.