Nieruchomości – Brzeziny Sp. z o . o w Piekarach Śląskich informuje, że uległa zmianie godzina wykonania przeglądów instalacji gazowej zasilanej gazem z butli propan – butan w budynkach przy ul. Trautmana 9,11 oraz Ziętka 16  dnia 19.07.2021 r.   

Kliknij aby pobrać harmonogram przeglądów w wybranych budynkach 

Ogłoszenia o przeglądach umieszczane są również na tablicach ogłoszeń w klatkach schodowych.

Nieruchomości – Brzeziny Sp. z o . o w Piekarach Śląskich informuje, że dnia 19.07.2021 r.   przeprowadzana będzie II grupa przeglądów instalacji gazowej zasilanej gazem z butli propan – butan w budynkach, co wiąże się z wejściem pracowników do poszczególnych mieszkań.

Przegląd przeprowadzony zostanie na zlecenie Nieruchomości – Brzeziny Sp. z o .o przez firmę
ZAKŁAD INSTALACJI SANITARNYCH WOD.–KAN., C.O., GAZ PIOTR LEDWOCH z siedzibą w Bytomiu (41-902), przy ul. Smolenia 36/5.

Wykonawca jest zobowiązany posiadać przy sobie dokument upoważniający do wstępu do lokali wydany przez Spółkę.

W związku ze stanem epidemii i zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS–CoV–2, Wykonawca zobowiązany został do przeprowadzenia przeglądu instalacji gazowej zachowując reżim sanitarno-epidemiologiczny, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Prosimy o udostępnienie mieszkań wyżej wymienionej firmie oraz zachowanie przez użytkowników mieszkań reżimu epidemiologicznego podczas wykonania przeglądu.

Kliknij aby pobrać harmonogram przeglądów w wybranych budynkach 

Ogłoszenia o przeglądach umieszczane są również na tablicach ogłoszeń w klatkach schodowych.

Nieruchomości – Brzeziny Sp. z o .o w Piekarach Śląskich informuje, że od dnia 21.06.2021 r. do dnia 24.06.2021 r.
przeprowadzana będzie I grupa przeglądów instalacji gazowej zasilanej gazem z butli propan – butan w budynkach, co wiąże się z wejściem pracowników do poszczególnych mieszkań.

Przegląd przeprowadzony zostanie na zlecenie Nieruchomości – Brzeziny Sp. z o .o przez firmę
ZAKŁAD INSTALACJI SANITARNYCH WOD.–KAN., C.O., GAZ PIOTR LEDWOCH
z siedzibą w Bytomiu (41-902), przy ul. Smolenia 36/5.

Wykonawca jest zobowiązany posiadać przy sobie dokument upoważniający do wstępu do lokali wydany przez Spółkę.

W związku ze stanem epidemii i zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS–CoV–2, Wykonawca zobowiązany został do przeprowadzenia przeglądu instalacji gazowej zachowując reżim sanitarno-epidemiologiczny, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Prosimy o udostępnienie mieszkań wyżej wymienionej firmie oraz zachowanie przez użytkowników mieszkań reżimu epidemiologicznego podczas wykonania przeglądu.

Ogłoszenia o przeglądach umieszczane są również na tablicach ogłoszeń w klatkach schodowych.

Od 1 maja na terenie Piekar Śląskich zacznie obowiązywać nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Poniżej zamieszczamy ceny obowiązujące od 01.05.2021 r.:

  • stawka za dostawę 1m3 wody: 5,77 zł netto, tj. 6,23 zł brutto,
  • stawka za odprowadzenie 1m3 ścieków: 10,01 zł netto, tj. 10,81 zł brutto.

Nowa taryfa na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Piekary Śląskie na okres 3 lat została zatwierdzona decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Decyzja GL.RZT.70.73.2021

W związku ze zmianą cen, prosimy o podawanie w dniach 05.05.2021 r – 14.05.2021 r. odczytów wodomierzy indywidulanych w lokalach ze stanem na dzień 30.04.2021 r.:

  • drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • telefonicznie: (32) 668 66 84, (32) 668 66 82, (32) 668 66 83
  • wiadomością SMS bądź MMS pod nr tel.: 798 842 826

W informacji, oprócz stanu wodomierzy należy podać jego numer fabryczny (lub wysłać zdjęcie wodomierzy).

Już od 1 maja 2021 roku mieszkańcy będą mogli korzystać z pojemników półpodziemnych do gromadzenia odpadów stałych.

Tym razem klucze otrzymają najemcy budynków znajdujących się przy następujących adresach: Harcerska 18,20,22; Kotuchy 34,38, a także Kotuchy 24,26,28,30 i Roździeńskiego 1,3,9,13,15,17.

 - III etap inwestycji został zakończony. W naszych zasobach powstał nowy, zintegrowany system przeznaczony do selektywnej zbiórki odpadów. To powinno rozwiązać zgłaszane często, dość ponure obrazki walających się śmieci. Pamiętajmy, ze segregacja nie jest już dziś wyborem tylko obowiązkiem nałożonym ustawą. Musimy przede wszystkim zmienić przyzwyczajenia - mówi Krzysztof Ślusarczyk, Prezes Zarządu Nieruchomości – Brzeziny Sp. z o. o. 

Pojemniki półpodziemne wyróżnia nie tylko estetyczny wygląd, ale także ich użyteczność. Przedsięwzięcie usprawni i ujednolici proces zbiórki i odbioru selektywnie zbieranych odpadów poprzez standaryzację. Ponadto przedsięwzięcie ma na celu zwiększenie ilości odpadów komunalnych poddawanych procesom: ponownego użycia, recyklingu i odzysku innymi metodami, redukując w ten sposób ilość odpadów składowanych. Pojemniki obejmują system selektywnego zbierania następujących frakcji odpadów: metale i tworzywa sztuczne, odpady zmieszane, papier, szkło, BIO.

Prosimy zapoznać się z zasadami selektywnej zbiórki i przyzwyczajać się do nowych zasad.

Klucze do dedykowanego placyku gospodarczego otrzymają także mieszkańcy budynków przy ul. Kotuchy 32,36. Tu jednak prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość. Planujemy inwestycję polegającą na budowie miejsc postojowych dla samochodów osobowych wraz z drogą dojazdową do pojemników. W chwili obecnej trwają prace nad  dokumentacją projektową w tym zakresie.