Nieruchomości – Brzeziny Sp. z o .o w Piekarach Śląskich informuje, że od dnia 21.06.2021 r. do dnia 24.06.2021 r.
przeprowadzana będzie I grupa przeglądów instalacji gazowej zasilanej gazem z butli propan – butan w budynkach, co wiąże się z wejściem pracowników do poszczególnych mieszkań.

Przegląd przeprowadzony zostanie na zlecenie Nieruchomości – Brzeziny Sp. z o .o przez firmę
ZAKŁAD INSTALACJI SANITARNYCH WOD.–KAN., C.O., GAZ PIOTR LEDWOCH
z siedzibą w Bytomiu (41-902), przy ul. Smolenia 36/5.

Wykonawca jest zobowiązany posiadać przy sobie dokument upoważniający do wstępu do lokali wydany przez Spółkę.

W związku ze stanem epidemii i zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS–CoV–2, Wykonawca zobowiązany został do przeprowadzenia przeglądu instalacji gazowej zachowując reżim sanitarno-epidemiologiczny, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Prosimy o udostępnienie mieszkań wyżej wymienionej firmie oraz zachowanie przez użytkowników mieszkań reżimu epidemiologicznego podczas wykonania przeglądu.

Ogłoszenia o przeglądach umieszczane są również na tablicach ogłoszeń w klatkach schodowych.

Od 1 maja na terenie Piekar Śląskich zacznie obowiązywać nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Poniżej zamieszczamy ceny obowiązujące od 01.05.2021 r.:

  • stawka za dostawę 1m3 wody: 5,77 zł netto, tj. 6,23 zł brutto,
  • stawka za odprowadzenie 1m3 ścieków: 10,01 zł netto, tj. 10,81 zł brutto.

Nowa taryfa na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Piekary Śląskie na okres 3 lat została zatwierdzona decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Decyzja GL.RZT.70.73.2021

W związku ze zmianą cen, prosimy o podawanie w dniach 05.05.2021 r – 14.05.2021 r. odczytów wodomierzy indywidulanych w lokalach ze stanem na dzień 30.04.2021 r.:

  • drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • telefonicznie: (32) 668 66 84, (32) 668 66 82, (32) 668 66 83
  • wiadomością SMS bądź MMS pod nr tel.: 798 842 826

W informacji, oprócz stanu wodomierzy należy podać jego numer fabryczny (lub wysłać zdjęcie wodomierzy).

Już od 1 maja 2021 roku mieszkańcy będą mogli korzystać z pojemników półpodziemnych do gromadzenia odpadów stałych.

Tym razem klucze otrzymają najemcy budynków znajdujących się przy następujących adresach: Harcerska 18,20,22; Kotuchy 34,38, a także Kotuchy 24,26,28,30 i Roździeńskiego 1,3,9,13,15,17.

 - III etap inwestycji został zakończony. W naszych zasobach powstał nowy, zintegrowany system przeznaczony do selektywnej zbiórki odpadów. To powinno rozwiązać zgłaszane często, dość ponure obrazki walających się śmieci. Pamiętajmy, ze segregacja nie jest już dziś wyborem tylko obowiązkiem nałożonym ustawą. Musimy przede wszystkim zmienić przyzwyczajenia - mówi Krzysztof Ślusarczyk, Prezes Zarządu Nieruchomości – Brzeziny Sp. z o. o. 

Pojemniki półpodziemne wyróżnia nie tylko estetyczny wygląd, ale także ich użyteczność. Przedsięwzięcie usprawni i ujednolici proces zbiórki i odbioru selektywnie zbieranych odpadów poprzez standaryzację. Ponadto przedsięwzięcie ma na celu zwiększenie ilości odpadów komunalnych poddawanych procesom: ponownego użycia, recyklingu i odzysku innymi metodami, redukując w ten sposób ilość odpadów składowanych. Pojemniki obejmują system selektywnego zbierania następujących frakcji odpadów: metale i tworzywa sztuczne, odpady zmieszane, papier, szkło, BIO.

Prosimy zapoznać się z zasadami selektywnej zbiórki i przyzwyczajać się do nowych zasad.

Klucze do dedykowanego placyku gospodarczego otrzymają także mieszkańcy budynków przy ul. Kotuchy 32,36. Tu jednak prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość. Planujemy inwestycję polegającą na budowie miejsc postojowych dla samochodów osobowych wraz z drogą dojazdową do pojemników. W chwili obecnej trwają prace nad  dokumentacją projektową w tym zakresie.

Szanowni mieszkańcy,
uprzejmie informujemy, że w dniu 4 maja 2021 (wtorek) biuro Nieruchomości – Brzeziny Sp. z o. o. będzie nieczynne.

Z taką propozycją wyszła Spółka do zainteresowanych lokalem do remontu na koszt własny przyszłego najemcy. Należy jednak spełnić jeden warunek. Wyremontować lokal w przeciągu 6 miesięcy. W najbliższy czwartek i piątek tj. 15 i 16 kwietnia będzie można oglądać lokale.

 - Jest to nowa forma, którą postanowiliśmy zaproponować przyszłym najemcom. Staramy się jak najbardziej wyjść naprzeciw szczególnie teraz podczas pandemii koronawirusa – wyjaśnia Krzysztof Ślusarczyk, Prezes Zarządu Spółki Nieruchomości - Brzeziny Sp. z o. o. w Piekarach Śląskich.

Jeżeli zgodnie z zawartą umową, remont zostanie zakończony w przeciągu 6 miesięcy, to najemca zwolniony zostanie z opłaty czynszowej na 12 miesięcy licząc od dnia obowiązywania umowy najmu.

W tym jednak okresie  przyszły  najemca ponosi  koszty eksploatacji tzn. związane z: poborem energii elektrycznej, dostawą gazu, a także reguluje do Spółki określone w indywidualnym zawiadomieniu koszty, które mogą dotyczyć, jak np.: dostawy wody i odprowadzania ścieków, odbioru nieczystości stałych, C.O. , energii elektrycznej związanej z oświetleniem części wspólnych, anteny zbiorczej czy też domofonów.

Przypomnijmy: Do tej pory przyszły najemca jeżeli wykonał remont we wskazanym terminie tj. w przeciągu 3 miesięcy zwolniony był z opłaty czynszowej tylko przez okres remontu.

Warto także pamiętać, że warunkiem zawarcia umowy o remont lokalu na koszt własny przyszłego najemcy jest spełnienie przez wnioskodawcę wymaganego kryterium dochodowego oraz brak zobowiązania finansowego wnioskodawcy z tytułu najmu. Szczegółowe kryteria i warunki jakie należy spełnić są zawarte w Regulaminie zawierania umów o przeprowadzenie remontu, z którym należy się zapoznać przed złożeniem wniosku.

Aktualny wykaz lokali do remontu  dostępny jest na stronie internetowej Spółki oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki przy ul. Walentego Roździeńskiego 2A.